ADVOKATFIRMA HELGE RIVRUDAS
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING
Startside Opp Nettbistand Innhold Søk

 

Erstatning


Nytt telefonnummer: 
23 32 64 00

ADVOKATFIRMA
HELGE RIVRUD AS
Org.nr: 874 389 382
Elektronisk post:Avdeling Oslo:
St. Olavs gt. 28 - 0166 Oslo
Tlf:23326400  Faks:22208661
Avdeling Prestfoss:
Pb. 41 - 3351 Prestfoss
Tlf:32710323  Faks:32710361

Erstatningsrett

Advokatfirma Helge Rivrud har lang og bred erfaring med håndtering av erstatningskrav i forbindelse med skade på ting og person. 

Vi har i mange år representert flere mindre forsikringsselskap, men representerer også forsikringstakere så fremt vi ikke har et klientforhold til det aktuelle forsikringsselskap.

Vi yter juridisk bistand innenfor de fleste erstatningsrettslige problemstillinger. 

Vi bistår våre klienter på et hvert nivå i en saksprosess, fra alminnelig saksbehandling til prosedyre for domstolene. Vår bistand er derfor ikke betinget av at tvist har oppstått. 

 

Hvilke vilkår må være oppfylt
for å kunne kreve erstatning?

Hvordan beregnes/utmåles
erstatningskravet?Dersom du ønsker bistand eller
svar på et spørsmål står vi gjerne til tjeneste.

 

Startside ] Opp ]

Send e-post til erik.fjeldstad@rivrud.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2000 Advokatfirma Helge Rivrud AS
Sist endret: 10 March 2000