ADVOKATFIRMA HELGE RIVRUDAS
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

 


Nytt telefonnummer: 
23 32 64 00

ADVOKATFIRMA
HELGE RIVRUD AS
Org.nr: 874 389 382
Elektronisk post:Avdeling Oslo:
St. Olavs gt. 28 - 0166 Oslo
Tlf:23326400  Faks:22208661
Avdeling Prestfoss:
Pb. 41 - 3351 Prestfoss
Tlf:32710323  Faks:32710361Har du behov for juridisk bistand?


Advokatfirma Helge Rivrud AS yter advokattjenester og juridisk bistand for privatpersoner og mindre bedrifter. 
Vi påtar oss oppdrag innen flere rettsområder, 
se spesielt våre fagområder.

Vi har en særlig og utstrakt virksomhet innen forsikringsrett og erstatningsrett herav blant annet erstatningsoppgjør ved person- og yrkesskader

Vi bistår våre klienter på et hvert nivå i en saksprosess, fra alminnelig saksbehandling til prosedyre for domstolene.

Tilbud til klienter som tar kontakt via internett!
Vi tar ikke betalt for første gangs konsultasjon dersom du kontakter oss via internett. Dersom du ønsker bistand eller
svar på et spørsmål står vi gjerne til tjeneste. 

Vår internett tjeneste

 

Send e-post til erik.fjeldstad@rivrud.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2000 Advokatfirma Helge Rivrud AS
Sist endret: 01 March 2000